Think Python

Allen B. Downey

How to Think Like a Computer Scientist (pozor, používá Python 2.x)

Anglická verze

Majitel: encukou